سیاست حفظ حریم خصوصی کاربران

آدرس همیشگی و دائمی وبسایت ما : intoor.ir می‌باشد.

وبسایت اینطور مطابق قوانین جرایم رایانه‌ای متهد می‌شود که از اطلاعات ذخیره شده کاربران خود به خوبی حفاظت نماید و این اطلاعات را در اختیار هیچ سازمان یا موسسه دیگری حتی به جهت تبلیغات قرار ندهد. هر چند از کاربران خود درخواست داریم تا هنگام ثبت نام در وبسایت‌های دیگر از اطلاعات خود مفافظت نمایید. چرا که وبسایت اینطور به هیچ عنوان مسئولیتی بابت لینک‌های خارج از وبسایت اینطور را ندارد.

چه اطلاعاتی از شما ذخیره می‌شود؟

بطور معمول ما اطلاعاتی همچون دفعات بازدید، مدت زمان حضور و دیگر اطلاعات فنی همچون نسخه مرورگر را ذخیره خواهیم کرد که تنها به جهت بهبود خدمات ارائه شده به کاربران می‌باشد. این اطلاعات به هیچ عنوان اطلاعات شخصی و خصوصی کاربران نخواهد بود.