درباره ما

اینطور یک مجله آموزشی است که آموزش‌های منتشر شده در آن به صورت مقاله یا فیلم آموزشی می‌باشد. تمامی مقالات منتشر شده در وبسایت اینطور از برترین وبسایت‌های دنیا و یا کتب مطرح ترجمه و یا نقل و قول می‌گردد. تمامی مقالات و فیلم‌ها به صورت اختصاصی در این وبسایت تولید و منتشر می‌گردد.