ذهن آگاهی

ذهن آگاهی یعنی چه؟ – ذهن آگاهی برای کنترل استرس

تعریف ساده ذهن آگاهی، آگاه بودن از افکار، هیجانات، رفتار و … می‌باشد. در واقع می‌توان اینگونه گفت که متمرکز بودن بر موضوعی خاص که دارای اهمیت بالایی باشد ذهن آگاهی است